Västmanlands myndighetsförbund

Installation av hiss och iordningsställande av studielokaler vid Västmanlands myndighetsförbund. Arbetet påbörjades hösten 2016.

Bild på utsidan