Utbyggnad av Framtida Bil i Köping

Sedan sommaren 2016 arbetar vi med att bygga ut Framtida Bils lokaler i Köping. Arbetet väntas bli klart i början av 2017.