TOOLS SVERIGE AB

Byggnationen av Tools nya butikslokal i Köping pågick från sommaren 2014 till början av 2015. Byggnaden uppgick vid färdigställandet till 1 100 kvm och är belägen vid Kramstagatan 1, alldeles intill våra egna lokaler. Lokalen öppnar portarna i slutet på februari och den officiella invigningen ägde rum i början på mars 2015.