RENOVERING AV S:T OLOVSSKOLAN I KÖPING ETAPP 1

Under våren 2016 påbörjade vid arbetet med att renovera S:t Olovskolan i Köping.