Köpings kommun

I Augusti 2018 påbörjades arbetet med kvarteret Valhall där numera Arbetsförmedlingen, Skattemyndigheten , Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan med flera har flyttat in i sina nya lokaler. Renoveringsarbetet som pågick under ca 1 år var en utmaning då bevarandet av den historiska byggnaden stod i fokus.