Hästens fabrik

En tillbyggnad av Hästens fabrikslokaler i Köping. Projektet pågick från våren 1998 till hösten samma år.