FMCL Arboga

Grundläggning och stomkomplettering i samband med nybyggnation vid försvarsmakten i Arboga. Projektet pågick från hösten 2008 till sommaren 2009.