Förskola, Kolsva

Tillbyggnad av förskolan Koltrasten, vid Ekbacken i Kolsva. Projektet pågick under våren 2012 till vintern samma år.