FÖRSKOLAN PARKRINKEN

I början på mars 2015 påbörjades bygget av den nya förskolan Parkrinken i Köping. Byggnationen pågick fram till april 2016, då endast färdigställandet av marken kvarstod.