Byggnation av kedjehus efter kraftverksledningen

Från och med sommaren 2015 fram till våren 2016 pågick arbetet med att bygga elva nya par- och kedjehus vid Nyponstigen och Furuvägen i Köping.