Burger King, Arboga

Nybyggnation av butiksbyggnad för Burger King vid Sätra i Arboga. Projektet pågick under hösten 2012 till våren 2013.