Åttavåningshus i Arboga

Sedan sommaren 2016 bygger vi ett åttavåningshus vid Engelbrektsleden/Ljungdalsvägen i Arboga. Vid färdigställandet kommer huset att bestå av 28 stycken hyreslägenheter med inglasade balkonger.