Referensprojekt

Byggnation av kedjehus efter kraftverksledningen

Från och med sommaren 2015 fram till våren 2016 pågick arbetet med att bygga elva nya par- och kedjehus vid Nyponstigen och Furuvägen i Köping.

FÖRSKOLAN PARKRINKEN

I början på mars 2015 påbörjades bygget av den nya förskolan Parkrinken i Köping. Byggnationen pågick fram till april 2016, då endast färdigställandet av marken kvarstod.

TOOLS SVERIGE AB

Byggnationen av Tools nya butikslokal i Köping pågick från sommaren 2014 till början av 2015. Byggnaden uppgick vid färdigställandet till 1 100 kvm och är belägen vid Kramstagatan 1, alldeles intill våra egna lokaler. Lokalen öppnar portarna i slutet på februari och den officiella invigningen ägde rum i början på mars 2015.

 

Burger King, Arboga

Nybyggnation av butiksbyggnad för Burger King vid Sätra i Arboga. Projektet pågick under hösten 2012 till våren 2013.

Förskola, Kolsva

Tillbyggnad av förskolan Koltrasten, vid Ekbacken i Kolsva. Projektet pågick under våren 2012 till vintern samma år.

Dollarstore, Arboga

Nybyggnation av varuhus i Arboga. Projektet pågick från sommaren 2011 till vintern samma år.

Rådhuset, Köping

Installation av utanpåliggande hiss. I projektet ingick även fasadrenovering. Pågick från början på året till sommaren 2011.

Biltema Gävle

Nybyggnation av varuhus. Projektet pågick från hösten 2008 till våren 2009.

FMCL Arboga

Grundläggning och stomkomplettering i samband med nybyggnation vid försvarsmakten i Arboga. Projektet pågick från hösten 2008 till sommaren 2009.

Biltema Sundsvall

Nybyggnation av varuhus. Projektet pågick från början på året till sommaren 2011.

Sidor