Referensprojekt

Köpings kommun

I Augusti 2018 påbörjades arbetet med kvarteret Valhall där numera Arbetsförmedlingen, Skattemyndigheten , Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan med flera har flyttat in i sin

Byggnation av kedjehus efter kraftverksledningen

Från och med sommaren 2015 fram till våren 2016 pågick arbetet med att bygga elva nya par- och kedjehus vid Nyponstigen och Furuvägen i Köping.

Västmanlands myndighetsförbund

Bild på utsidan

Installation av hiss och iordningsställande av studielokaler vid Västmanlands myndighetsförbund. Arbetet påbörjades hösten 2016.

Åttavåningshus i Arboga

Sedan sommaren 2016 bygger vi ett åttavåningshus vid Engelbrektsleden/Ljungdalsvägen i Arboga. Vid färdigställandet kommer huset att bestå av 28 stycken hyreslägenheter med inglasade balkonger. 

Utbyggnad av Framtida Bil i Köping

Sedan sommaren 2016 arbetar vi med att bygga ut Framtida Bils lokaler i Köping. Arbetet väntas bli klart i början av 2017.

RENOVERING AV S:T OLOVSSKOLAN I KÖPING ETAPP 2

Från början av 2016 till sommaren 2017 hade vi uppdraget att renovera S:t Olovsskolan i Köping. 

RENOVERING AV S:T OLOVSSKOLAN I KÖPING ETAPP 1

Under våren 2016 påbörjade vid arbetet med att renovera S:t Olovskolan i Köping.

 

FÖRSKOLAN PARKRINKEN

I början på mars 2015 påbörjades bygget av den nya förskolan Parkrinken i Köping. Byggnationen pågick fram till april 2016, då endast färdigställandet av marken kvarstod.

TOOLS SVERIGE AB

Byggnationen av Tools nya butikslokal i Köping pågick från sommaren 2014 till början av 2015. Byggnaden uppgick vid färdigställandet till 1 100 kvm och är belägen vid Kramstagatan 1, alldeles intill våra egna lokaler. Lokalen öppnar portarna i slutet på februari och den officiella invigningen ägde rum i början på mars 2015.

 

Burger King, Arboga

Nybyggnation av butiksbyggnad för Burger King vid Sätra i Arboga. Projektet pågick under hösten 2012 till våren 2013.

Sidor