Om oss

H.A. Stål Bygg AB, med arbetsnamnet Stål Bygg, startades 1982 men har sina rötter från Köpings Byggnadssmide AB, som verkade i Köping under åren 1956-1982. H.A. Stålbygg är medlem i Sveriges Byggindustrier. Företaget ägs av Ulla och Jörgen Pettersson.  

H.A. Stålbygg har sin huvudsakliga verksamhet i Mellansverige, men åtar sig även uppdrag i hela Norden. Vi riktar oss till både företag och privatpersoner, allt från mindre uppdrag, renovering, ombyggnation och nybyggnation. Men vi har även kapacitet, erfarenhet och ekonomi att genomföra kompletta byggnadsobjekt, i form av total- eller generalentreprenader. Efterhand som företaget utvecklats ger faktiskt namnet Stålbygg inte helt rättvisa åt den sektor som vi nu verkar inom.

Välkomna med Er förfrågan!