Kvalitets- och miljöpolicy

 

Vi ska tillgodose våra kunder med tjänster, byggnader och anläggningar som överensstämmer med kundens krav och förväntningar samt uppfylla gällande lagar och föreskrifter.

 

Våra kunder ska kunna lita på att vi levererar rätt kvalité i rätt tid samt att projekten är felfria när den överlämnas.

 

För att kunna uppnå detta arbetar vi ständigt med att effektiviserar hur vi arbetar, för att om möjligt förebygga incidenter, olyckor och negativ miljöpåverkan innan det uppstår.

 

Vi ska ta miljöhänsyn i allt från råvara till avfall i vår verksamhet.

 

Vi arbetar med Byggmästarkvalitet och utbildar personalen kontinuerligt samt ställer motsvarande höga krav på våra underleverantörer.

 

Varje nytt objekt ska bli en god referens.